Trao giải thưởng chương trình "Cindy quyến rũ - Sở hữu kim cương"

Hình ảnh trao thưởng khách hàng trúng giải trong chương trình "Cindy quyến rũ - Sở hữu kim cương"
Diễn ra từ ngày 10/10 đến 25/12/2014


10270663-10202032724378732-1206511713649115790-n-1.jpg

10888674-10202032724858744-5017632783042390703-n.jpg

10888928-10202032725058749-1147170314878089529-n.jpg

10922418-10202032724618738-3610472870630847167-n.jpg